Skoči na glavno vsebino

E+ Degradirana območja v juniju 2021

V okviru OIV smo 23. 6. 2021 s skupino dijakov obiskali nekatera degradirana območja, ki smo jih poznali že od obiska leta 2019. Popisali smo stanje; večinoma smo opazili rahle izboljšave pri gradu Turnše; ostale lokacije (oljarica Vir, glinokopna jezera Rova in mlin Študa) ne kažejo sprememb na bolje.

Vse lokacije smo obiskali, ker so ob vodi. Dijaki so delali tudi kemično analizo vode s pomočjo kovčkov za analizno kemijo. Odvzetemu vzorcu vode so izmerili temperaturo in določili vsebnost amonijevih, nitratnih in fosfatnih ionov ter pH in skupno trdoto.


Dostopnost