Skoči na glavno vsebino

Film pri pouku

V letu 2008/2009 smo začeli na šoli uvajati inovacijski projekt v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. št. 13/2003). Inovacijski projekt se imenuje Film pri pouku. Cilj inovacijskega projekta je spodbujanje medijske pismenosti, spodbujanje strpnosti in empatije pri dijakih, učenja na tujih izkušnjah ter samega načina učenja s pomočjo filma. Pri projektu sodelujejo Sofija Baškarad, Volodja Šiškovič, Alenka Lenarčič, Martina Motl, mag. Primož Škofic.

Zaznavanje sveta in izkušnja sveta je pri otrocih in mladostnikih vedno bolj medijsko zaznamovana/obarvana. Zelo pomembno je zato dijake naučiti, kako gledati filme in se naučiti med poplavo filmov najti tiste s kakovostno vsebino. Pričakujemo, da jih bomo s projektom senzibilizirali za kakovostne filme in jih naučili dekodirati filmsko govorico ter prepoznati manipulacijo s strani filmske industrije. S tem se bodo naučili ločevati med »videzom in resničnostjo« v medijskem svetu.

Šola sodeluje še v enem podobnem projektu v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, ki se imenuje Filmska kultura. Gre za postopno uvajanje filmske vzgoje v šole.

V ta namen smo na šoli skozi celo leto izpeljali več delavnic, ki bodo spodbujale dijake k medijski pismenosti, filmu. Organizirali smo tudi kroskurikularni projektni dan za vse gimnazijske oddelke.

DEJAVNOSTI:

23. marec 2011 – Delavnice – FILMSKE URICE

Seznam delavnic

Fotogalerija Filmske urice 2011

12. februar 2011 – Produkcijske delavnice animiranega filma Animateka 2011

Fotogalerija Animateka 2011

16. april 2010 – Produkcijske delavnice animiranega filma Animateka 2010

Fotogalerija Animateka 2010

25. marec 2010 – Delavnice – FILMSKE URICE

Seznam delavnic

Fotogalerija Filmske urice 2010

8. april 2009 – Delavnice – FILMSKE URICE

Seznam delavnic

Fotogalerija Filmske urice 2009

21. januar 2009 – Produkcijske delavnice animiranega filma Animateka 2008

Animateka: Znani zmagovalci razpisa za animirani spot

 

Dostopnost