Skoči na glavno vsebino

VPIS NA SREDNJO ŠOLO DOMŽALE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Vse informacije glede vpisa v začetni letnik srednje šole lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Mihaeli Krapež. Oglasite se v dopoldanskem času na telefonski številki 01/ 72 40 648 ali po elektronski pošti na naslovu mihaela.krapez@ssdomzale.si.

Program Razpisanih
mest
Stanje prijav
4. 4. 2024
Stanje prijav
po prenosih
24. 4. 2024
Stanje prijav
16. 5. 2024
Gimnazija 56 45 54 55
Tehnik računalništva 56 56 59
(predvideva se
omejitev vpisa)
59
omejitev vpisa
Avtoserviser 26 48 36
(predvideva se
omejitev vpisa)
36
omejitev vpisa
Inštalater strojnih inštalacij 26 41 37
(predvideva se
omejitev vpisa)
38
omejitev vpisa
Trgovec-prodajalec 26 23 34
(predvideva se
omejitev vpisa)
34
omejitev vpisa

Stanje prijav na programih, kjer bo omejitev vpisa  >>

SPODNJE MEJE ZA SPREJEM NA PROGRAMIH Z OMEJITVIJO VPISA

Obveščamo vas, da so spodnje meje za vpis v 1. letnik 2024/2025 naslednje:

  • programa INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 101 točk.
  • programa AVTOSERVISER 111 točk.
  • programa TRGOVEC 99 točk.
  • programa TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 113 točk.

 

2. KROG VPISA

PRIJAVA

Ob predaji vpisne dokumentacije ste prejeli prijavnico za kandidiranje v drugem krogu vpisa in navodila za izpolnjevanje. Prijavnice pričakujem najkasneje do ponedeljka, 24. 6. 2024 do 12.00 na internetni naslov mihaela.krapez@ssdomzale.si .

 

REZULTATI 2. KROGA VPISA

Rezultati drugega kroga vpisa bodo znani najkasneje 2.7.2024 v dopoldanskih urah. Kandidati, ki ste v prvem krogu sodelovali na naši šoli, boste o rezultatih obveščeni po internetni pošti na naslov, iz katerega sem prejela vašo tabelo za rangiranje šol. Vpisnice s fotokopijami spričeval bodo poslane z navadno pošto na šole, na katere boste razporejeni, sami pa se boste morali na novi šoli pozanimati kaj je še potrebno storiti, da opravite vpis.

 

VPIS 2.KROG

Vse kandidate, ki boste v 2.krogu vpisa sprejeti na našo šolo obveščam, da lahko vpis uredite

2. 7. in 3. 7. 2024 med 8.00 in 12.00 uro.

Za vpis potrebujete:

  • vpisnico, ki jo prenesete iz prvotne šole (lahko jo tudi šola pošlje po pošti, če se boste tako dogovorili)
  • fotokopije spričeval 7., 8. in 9. razreda, v kolikor ne bodo že priložena vpisnici

Ob vpisu bo potrebno izpolniti še nekaj naše interne dokumentacije, zato prosim, da se vpisa udeležita bodoči dijak in starš.

 

Kandidati, ki ste že v 1.krogu sodelovali na naši šoli, imate dokumentacijo že oddano. Na vpis vam torej ni potrebno hoditi. Sklep o sprejetju in potrdila o vpisu vam bom posredovala po priporočeni pošti.

 

Mihaela Krapež, svetovalna služba

mihaela.krapez@ssdomzale.si

01/ 72-40-648

 

 

ODLOČBE O USMERJANJU

Skladno z 19. členom Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 30/18), ki pravi :

»Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.«,

bomo pri upoštevanju 90% zahtevanih točk pri vpisu na vse naše programe, v prvem krogu izbirnega postopka upoštevali odločbe o usmerjanju, ki bodo s strani Zavoda za šolstvo prispele v šolsko svetovalno službo najkasneje do 16.6. 2024 do 12.00 ure.

V drugem krogu izbirnega postopka pa tiste, ki bodo prispele najkasneje do 25.6.2024 do 12.00 ure.

Odločba o usmerjanju se mora nanašati na našo šolo in na srednješolski program, na katerega učenec kandidira. Osnovnošolska odločba nima pri vpisu  v srednjo šolo nikakršne veljave.

Mihaela Krapež, svetovalna služba

 

Vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazije

Rokovnik za vpis v 1. letnik srednje šole:

Informativni dnevi na šoli: 16. 2. 2024 ob 9.00 in ob 15.00 in 17. 2. 2024 ob 9.00

Oddaja prijave za vpis: do 2. 4. 2024

Objava številčnega stanja prijav za našo šolo: 8. 4. 2024

Javna objava številčnega stanja prijav za vse srednje šole (MIZŠ): 8. 4. 2024 do 16. ure

Morebitni prenosi prijav: do 23. 4. 2024 do 14. ure

Prijavljanje neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in prijave učencev, ki OŠ zaključujejo v tujini: do 16. 5. 2024

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in nadaljnjem postopku vpisa: do 29. 5. 2024 (pisno, po papirnati pošti)

Vpis (obvezna osebna prisotnost): 17. -21. 6. 2024 do 14. ure (po razporedu šole)

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka: do 26. 6. 2024 do 12. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka: do 2. 7. 2024 do 15. ure

Vpis uspešnih v 2. krogu: 3. 7. 2024 med 9.00 in 12.00 uro osebno na šoli

Objava preostalih prostih vpisnih mest po končanem vpisnem postopku, na spletni strani Ministrstva za šolstvo: do 4. 7. 2024 do 15. ure

 

RAZPIS >>

Pogoji za vpis za tujce >>

 

 

 

 

Dostopnost