Skoči na glavno vsebino

VPIS NA SREDNJO ŠOLO DOMŽALE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Vse informacije glede vpisa v začetni letnik srednje šole lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Mihaeli Krapež. Oglasite se v dopoldanskem času na telefonski številki 01/ 72 40 648 ali po elektronski pošti na naslovu mihaela.krapez@ssdomzale.si.

Program Razpisanih
mest
Stanje prijav
8. 4. 2024
Stanje prijav
po prenosih
23. 4. 2024
Stanje
16. 5. 2024
Vpisani v
1. krogu
Vpisani v
2. krogu
Gimnazija 56
Tehnik računalništva 56
Avtoserviser 26
Inštalater strojnih inštalacij 26
Trgovec-prodajalec 26

Vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazije

Rokovnik za vpis v 1. letnik srednje šole:

Informativni dnevi na šoli: 16. 2. 2024 ob 9.00 in ob 15.00 in 17. 2. 2024 ob 9.00

Oddaja prijave za vpis: do 2. 4. 2024

Objava številčnega stanja prijav za našo šolo: 8. 4. 2024

Javna objava številčnega stanja prijav za vse srednje šole (MIZŠ): 8. 4. 2024 do 16. ure

Morebitni prenosi prijav: do 23. 4. 2024 do 14. ure

Prijavljanje neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in prijave učencev, ki OŠ zaključujejo v tujini: do 16. 5. 2024

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in nadaljnjem postopku vpisa: do 29. 5. 2024 (pisno, po papirnati pošti)

Vpis (obvezna osebna prisotnost): 17. -21. 6. 2024 do 14. ure (po razporedu šole)

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka: do 26. 6. 2024 do 12. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka: do 2. 7. 2024 do 15. ure

Vpis uspešnih v 2. krogu: 3. 7. 2024 med 9.00 in 12.00 uro osebno na šoli

Objava preostalih prostih vpisnih mest po končanem vpisnem postopku, na spletni strani Ministrstva za šolstvo: do 4. 7. 2024 do 15. ure

 

ODLOČBE O USMERJANJU

Skladno z 19. členom Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 30/18), ki pravi :

»Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.«,

bomo pri upoštevanju 90% zahtevanih točk pri vpisu na vse naše programe, v prvem krogu izbirnega postopka upoštevali odločbe o usmerjanju, ki bodo s strani Zavoda za šolstvo prispele v šolsko svetovalno službo najkasneje do 16.6. 2024 do 12.00 ure.

V drugem krogu izbirnega postopka pa tiste, ki bodo prispele najkasneje do 25.6.2024 do 12.00 ure.

Odločba o usmerjanju se mora nanašati na našo šolo in na srednješolski program, na katerega učenec kandidira. Osnovnošolska odločba nima pri vpisu  v srednjo šolo nikakršne veljave.

Mihaela Krapež, svetovalna služba

 

RAZPIS >>

Pogoji za vpis za tujce >>

 

 

Vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI)

Informacije o vpisu v programa PTI dobite pri ge. Koprivec na tel. 01/7240-632.

 

POVEZAVE na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

Vpis v srednje šole

Vloga za vpis v začetni letnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 40.422 obiskov, današnjih obiskov 11)
Dostopnost