Skoči na glavno vsebino
Št. 60323-ML-IO- 1-8-2018
Domžale, 27. 8. 2018

Obvestilo o izpitih občanov (IO) v letu 2018/19

Izpit občana (v nadaljevanju IO) lahko opravljajo vsi občani – dijaki, ki niso vpisani v izobraževalni program in nimajo statusa dijaka. Na vsak izpit ali pregled dnevnika se mora občan prijaviti s prijavnico. Prijavnico za izpit občan odda pri pomočnici ravnatelja N. Jurjevec Juvan. Izpite občani plačajo ob prijavi na izpit. Razpored IO objavi šola na oglasni deski v šoli na Cesti talcev 12, Domžale.

Rok za IO so:
– v septembru bo pričetek IO dne 4. 9. 2018 in zaključek 13. 9. 2018. Prijava na IO je do konca avgusta oziroma najkasneje 3 dni pred pričetkom izpitnega roka
– v oktobru, novembru, decembru 2018 ter januarju, marcu, aprilu in maju 2018 bo začetek IO praviloma 20. v mesecu. Prijava na IO do najkasneje tri dni pred začetkom IO.  Razpored izpitov bo objavljen do praviloma en dan pred IO.
– v februarju, juniju, juliju in avgustu se občan prijavi v rokih za mladino in najmanj tri dni pred začetkom rednih izpitnih (popravnih, dopolnilnih, predmetnih) rokov za mladino
– v času šolskih počitnic IO ni mogoče opravljati.

Opravljanje IO
Dijaki – občani, ki opravljajo IO iz posameznega predmeta – modula, ki je sestavljen iz večjega števila sklopov pri različnih učiteljih ali izpita in pregleda dnevnika, opravijo vse dele isti dan ali po razporedu IO.
Na primer: dijak iz izobraževalnega programa prodajalec/trgovec, ki mora opraviti modul PRB, ki je sestavljen iz PRP/PBL (izpita in dnevnika) pri profesorici XX, to opravi na isti dan, ko je razpisan IO pri profesorici XX, naslednji sklop PRB/PRP (dnevnik) pa opravi pri profesorici YY na datum, ki je razpisan za profesorico YY.

Posebej opozarjamo, da dijaki – občani ne mešajo PID ali PUS obvezne strnjene prakse pri delodajalcu, katero dokazujejo z dnevnikom in potrdilom delodajalca pri Karmen Koprivec. Tudi na PID ali PUS se je v roku IO potrebno prijaviti na pregled dnevnika PID ali PUS na enak način kot na izpit občana.

Marko Mlakar, ravnatelj o. e. PSŠ

 

Dostopnost