Skoči na glavno vsebino

Četrta in peta delavnica Arduino – december 2018

4. delavnica Arduino – petek, 7. 12. 2018, 4 šolske ure

Na četrti delavnici smo si z dijaki pogledali delovanje PWM (angl. Pulse-Width-Modulation) pinov, ki so označeni s ~ (tilda). Ti so posebna vrsta digitalnih pinov, ki se s pomočjo pulzno širinske modulacije, oziroma z različnim stanjem prižiganja in ugašanja, obnašajo kot analogni. S tem dosežemo nastavljanje vrednosti digitalnih pinov, ne samo HIGH in LOW, ampak v območju od 0 do vključno 255. V programu to dosežemo z uporabo funkcije analogRead(). Na takšen način lahko dosežemo, da se LED dioda enakomerno povečuje svetilnost v območju od 0 do vključno 255. Takšnem efektu pravimo tudi »fade« efekt. Nato so dijaki imeli za nalogo postopno prižgati in ugasniti LED diodo na podlagi »fade« efekta. V nadaljevanju so programsko kodo dolgo več kot 500 vrstic strnili z uporabo zanke for. V drugem delu so dijaki dobili RGB LED diodo, ki lahko sveti v različnih barvah. Osnovne barve so rdeča, zelena in modra. Od to tudi ime à Red Green Blue. Z mešanjem treh osnovnih barv, lahko dobimo poljubne barve. Tako so za prvo nalogo napisali program kjer je RGB LED dioda zasvetila s tremi osnovnimi barvami v načinu »fade« efekta. Nalogo so razširi tako, da je dioda zasvetila v petih različnih barvah: rdeči, zeleni, modri, rumeni in vijolični V nadaljevanju so napisali program, kjer je krmilnik opravil simulacijo semaforja z uporabo RGB LED diode in PWM pinov.

 

5. delavnica Arduino – petek, 14. 12. 2018, 4 šolske ure

Na peti delavnici so dijaki spoznali kako mikrokrmilnik  prebere podatke iz digitalnih in analognih pinov, jih obdela in prikaže na serijskem vmesniku. Tako smo prvo vajo sestavili vezje, kjer se je LED dioda prižgala v odvisnosti od tega ali je bil izveden pritisk na gumb stikala. Stikalo smo povezali na digitalni pin, ter preko funkcije digitalRead() zaznali ali je bil izvedene pritisk. V kolikor je bil pritisk izveden, je mikrokrmilnik prižgal LED diodo. Nato smo dodali programsko kodo za zagon serijskega vmesnika in v primeru vklopa gumba za stikalo še na zaslonu izpisali sporočilo, da je prišlo do prižiga LED diode. V nadaljevanju smo za branje podatkov uporabili še svetlobno občutljiv upor – LDR fotoupor, ter s pomočjo analognega pina omogočili branje vrednosti z 10-bitno resolucijo. Pri tem so bile dobljene vrednosti območju od 0 do vključno 1023. Nato smo dodali še LED diodo, ter jo prižgali v kolikor je zunanja svetlost padla pod določeno vrednostjo. Vajo smo nadgradili še z izpisom vrednosti z uporabo serijskega vmesnika.

Dostopnost