Osnovne informacije

Katalog informacij javnega značaja

Polno ime: Srednja šola Domžale

Lokacija: Cesta talcev 12, 1230 Domžale

Organizacijski enoti:

GIMNAZIJA

POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

 

Telefoni

Tajništvo: 01/724-06-30 ; tajnistvo.ssdomzale(a)guest.arnes.si

Zbornica: 01/724-06-43 ali 051/335-980

Knjižnica: 01/724-06-42

Računovodstvo: 01/724-06-46

Fax: 01/724-06-50

 

Direktor, ravnatelj Gimnazije, mag. Primož Škofic:

01/724-06-40

gimnazija(a)ssdomzale.si

 

Ravnatelj Poklicne in strokovne šole, Marko Mlakar:

01/724-06-37

strokovna(a)ssdomzale.si

 

Pomočnica ravnatelja, Nataša Jurjevec Juvan:

01/724-06-47

natasajj.ssdomzale(a)gmail.com

 

Svetovalna služba, Mihaela Krapež:

01/724-06-48

mihaela.krapez(a)guest.arnes.si

 

Izobraževanje odraslih in tajnik poklicne mature, Branimir Vrtek:

01/724-06-49 ali 031/222-302

branimir.vrtek(a)guest.arnes.si

 

Tajnica splošne mature, Alenka Lenarčič:

01/724-06-32

alenka.lenarcic(a)guest.arnes.si