Poklicna matura

Primeri pisnih izpitov na POM, druga izpitna enota

Kandidati brez statusa rednega dijaka, navodila za plačilo

Vprašanja za ustne izpite druge izpitne enote:
EKT

STR, 1. del

STR, 2. del

– TR

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Naslovi izdelkov (tem) za 4. izpitno enoto:

4-ET

4-ST

4-TR

NOVO: Oddaja izdelkov za četrto izpitno enoto

Obravnava vlog kandidatov s posebnimi potrebami

Vloga za vpogled v izpitno dokumentacijo >>

 

IZJEMNO DOBRI rezultati poklicne mature (POM 161)

Izpiti na spomladanskem izpitnem roku POM 161 so potekali v času od 28. 5. do 22. 6. 2016. Na spomladanski rok 2016 (POM 161) je bilo prijavljenih 39 dijakov iz razredov 2. O (strojni tehnik PTI in ekonomski tehnik PTI) in 4. R (računalniški tehnik SSI), ki so zaključili v šolskem letu 2015/2016.

Uspešnost dijakov iz zaključnih letnikov v spomladanskem izpitnem roku 2016 je bila sledeča:
– strojni tehnik: 9 dijakov je opravljalo POM, uspešnih je bilo 8 dijakov, kar je 88,88%. (K opravljanju mature je pristopilo 11 dijakov, vendar 2 dijaka nista opravljala vseh delov POM in sta bila neocenjena.);
– ekonomski tehnik: 6 dijakov je opravljalo POM, uspešnih je bilo 5 dijakov, kar je 83,33%;
– tehnik računalništva: 24 dijakov je opravljalo POM in vsi so bili uspešni, torej 100% .

Skupno je torej od 39 rednih kandidatov (2. O in 4. R), ki so opravljali POM, bilo uspešnih 37 dijakov, kar je 94,87%.

Poleg rednih dijakov so na POM 161 pristopili tudi kandidati izobraževanja odraslih in občani in sicer 3 kandidati; eden je bil uspešen.
Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 4. 7. 2016.

Pripravil ravnatelj o.e.PSŠ, Marko Mlakar

(Skupno 892 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost