Poklicna matura

Priprave na pisne izpite spomladanski rok 2018 >>

Koledar POM 2017/2018 >>

Primeri pisnih izpitov na POM, druga izpitna enota

Predpreizkus, marec 2015, druga izpitna enota, Tehnik računalništva

Kandidati brez statusa rednega dijaka, navodila za plačilo

Vprašanja za ustne izpite druge izpitne enote:
EKT

STR, 1. del

STR, 2. del

– TR

 

Navodila za izdelavo seminarske naloge

 

Naslovi izdelkov (tem) za 4. izpitno enoto:

4-ET

4-ST

4-TR

 

Oddaja izdelkov za četrto izpitno enoto na POM181

Obravnava vlog kandidatov s posebnimi potrebami

Vloga za vpogled v izpitno dokumentacijo

IZJEMNO DOBRI rezultati poklicne mature (POM 161)

Izpiti na spomladanskem izpitnem roku POM 161 so potekali v času od 28. 5. do 22. 6. 2016. Na spomladanski rok 2016 (POM 161) je bilo prijavljenih 39 dijakov iz razredov 2. O (strojni tehnik PTI in ekonomski tehnik PTI) in 4. R (računalniški tehnik SSI), ki so zaključili v šolskem letu 2015/2016.

Uspešnost dijakov iz zaključnih letnikov v spomladanskem izpitnem roku 2016 je bila sledeča:
– strojni tehnik: 9 dijakov je opravljalo POM, uspešnih je bilo 8 dijakov, kar je 88,88%. (K opravljanju mature je pristopilo 11 dijakov, vendar 2 dijaka nista opravljala vseh delov POM in sta bila neocenjena.);
– ekonomski tehnik: 6 dijakov je opravljalo POM, uspešnih je bilo 5 dijakov, kar je 83,33%;
– tehnik računalništva: 24 dijakov je opravljalo POM in vsi so bili uspešni, torej 100% .

Skupno je torej od 39 rednih kandidatov (2. O in 4. R), ki so opravljali POM, bilo uspešnih 37 dijakov, kar je 94,87%.

Poleg rednih dijakov so na POM 161 pristopili tudi kandidati izobraževanja odraslih in občani in sicer 3 kandidati; eden je bil uspešen.
Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 4. 7. 2016.

Pripravil ravnatelj o.e.PSŠ, Marko Mlakar