Skoči na glavno vsebino

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
NAZIV POKLICA: Ekonomski tehnik
TRAJANJE: 2 letni poklicno tehnični program

Opis poklica: ekonomski tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi, bančništvu itd. Ekonomski tehnik je zaposljiv v prodaji, nabavi, komerciali, računovodstvu, menedžmentu, bančništvu, upravi, itd.. Ekonomski tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

Praksa je v šoli vključena v urnik (predmet učno podjetje …). Strnjena praksa je 2 tedna pri delodajalcu.

Vpis v ta program je možen po opravljenem poklicnem 3. letnem izobraževanju, smeri trgovec, administrator, itd..

Program se zaključi s poklicno maturo, ki sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz ekonomije,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Dostopnost