Skoči na glavno vsebino

USPOSABLJANJE UČITELJEV SŠ DOMŽALE V TUJINI  v okviru akcije KA1

Naslov projekta: »Jeziki odpirajo vrata«
Trajanje: 18 mesecev
Koordinatorica: mag. Sofija Baškarad

V okviru KA1 projekta, programa Erasmus+, se bo v naslednjih 18 mesecev  izobraževalo 5 profesorjev gimnazije ter srednje poklicne in strokovne šole. Področja, kjer bodo naši učitelji pridobivali izkušnje so uporaba novih metod in orodij dela pri pouku (flipped classroom), delo s priseljenci v multikulturnih razredih (reševanje konfliktov, pozitivna psihologija, čuječnost), delo s človeškimi viri (vodstveni kader). Učitelji  se bodo udeležili strukturiranih tečajev v Grčiji, Španiji, Italiji, na Češkem in Irskem.  Po končanem izobraževanju, bodo s pomočjo delavnic predstavili svoje pridobljeno znanje, predstavili pa bodo tudi prejeto gradivo ter primere dobrih praks.

S projektom Jeziki odpirajo vrata želimo dosegati naslednje cilje: dvigniti raven znanja angleščine pri učiteljih,  postaviti temelje za boljšo prisotnost šole v evropskem prostoru, spodbuditi vključevanje tujega učitelja pri pouku nejezikovnih predmetov, nadgrajevati pouk z inovativnimi pristopi, povečati skrb za priseljence med našimi dijaki in jim olajšati vstop v slovensko kulturo, izmenjati si izkušnje s kolegi iz drugih držav, širiti mrežo znanstev onstran meja Slovenije, spodbujati uporabo IKT sredstev za mednarodne stike.


Strukturirani tečaj v Dublinu (Erasmus +KA1)

V Dublinu sem se med 20. 8. in 25. 8. udeležila izobraževanja Flipped classroom v sklopu projekta Erasmus KA1. Novi pristopi poučevanja temeljijo na osvajanju spletnih aplikacij, ki res popolnoma predrugačijo pouk, po drugi strani pa takšni, sodobni pristopi poučevanja niso vedno mogoči niti vsakomur dostopni, saj za izvajanje  zahtevajo sodobno računalniško opremo. Vsekakor se veselim novo znanje deliti s kolegi in dijaki ter ga preizkusiti pri pouku. Dublin pa čudovito, a zelo drago mesto.

prof. Nina Stopar


Udeležba na strukturiranem tečaju »Happy School«, Pozitivna psihologija in čuječnost – projekt Erasmus+ K1

V tednu med 17. 9. in 22. 9. 2018 sem se v Firencah udeležila seminarja na temo »Happy School«. Usposabljanje je zajemalo teme s področja pozitivne psihologije, didaktike, motivacijskih strategij za dvig učnega uspeha in kreativnosti pri učencih ter uspešne komunikacije. V sklopu delavnic smo udeleženke imele tudi priložnost za praktično izvedbo na novo usvojenih metod v razredu. Seminarja se je udeležilo sedem učiteljic iz različnih evropskih držav. Tako sem imela odlično priložnost spoznati nekatere evropske izobraževalne sisteme, predvsem pa so se med nami spletle čudovite prijateljske vezi, ki že kličejo k nadaljnjemu sodelovanju. 

Nina Jelić, prof.


Strukturirani tečaj Human Resource Management v Pragi (Erasmus+ K1)

V času med 22. in 26. 10. 2018 sem se v okviru projekta Erasmus+ K1 v Pragi udeležila izobraževanja na temo Human Resource Management. Uspešno vodenje ljudi znotraj organizacije je namreč ključ do uspeha. Na seminarju smo tako s predavanji in na delavnicah skušali izboljšati svoje kompetence za motivacijo in vodenje delovnega tima. Naše teme so bile mehke veščine vodenja, dobrobit zaposlenih, učinkovito načrtovanje in metode evalviranja, organiziranje sestankov, mentorstvo in coaching, vodenje tima …

Sodelovalo je 17 učiteljev iz Italije, Portugalske, Finske, Hrvaške in Slovenije, večinoma vodstveni kader (ravnatelji, pomočniki ravnateljev in socialni delavci), vendar je tečaj koristen za vsakega učitelja. Spoznala sem organiziranost izobraževalnih sistemov tudi drugod po Evropi (zlasti je zanimiv finski), dejstvo, da so si problemi v šolstvu zelo podobni po celi Evropi in da lahko zanje iščemo tudi skupne rešitve, ter seveda  kup zanimivih ljudi. In Praga je še vedno prelepa.

Nataša Jurjevec Juvan,
pomočnica ravnatelja PSŠ Domžale


Udeležba na strukturiranem tečaju »Las otras orillas (The other shores)« – projekt Erasmus+ K1

Med 15. in 24. 11. 2018 sem se v Sevilji udeležila seminarja »Las otras orillas (The other shores)«. Vodilna tema seminarja so bili medkulturni vplivi na Pirenejskem polotoku, konkretno v Andaluziji. Morja, tako kot reke, lahko predstavljajo branike ali mostove. Kako so z »drugih obal« kulturno vplivali na Andaluzijo in kako je Evropa širila svoj vpliv na »druge obale« Sredozemlja in Atlantika? V okviru seminarja smo si ogledali Seviljo, Cordobo, arheološki park Baelo Claudia pri Tarifi in severni Maroko. V okviru tečaja smo bili udeleženci aktivno vključeni v različne dejavnosti, kjer smo lahko razvijali svojo kreativnost (risanje, petje, prevajanje in prebiranje pesmi, oblikovanje in predstavljanje kratkih igranih zgodb). Vesela sem, da sem imela priložnost sodelovati na tem seminarju, saj mi predstavlja izjemno pozitivno izkušnjo, prav tako sem imela priložnost spoznati učitelje iz drugih evropskih držav.

Katarina Zupan, prof.

 

Dealing with cultural diversity in class 

V okviru programa Erasmus + Mobilnost šolskega osebja sem v februarju odpotovala na strokovni seminar v Grčijo, na Peloponez, v mesto Kalamata. Izvrstno organiziranega seminarja Dealing with cultural diversity in class se je udeležilo 40 udeležencev iz celotne Evrope, s  Finske, Švedske, Portugalske, iz Nemčije, Italije, Latvije, Estonije, Makedonije … Med udeleženci so bili ravnatelji, svetovalni delavci in učitelji. Pestra zasedba je odsevala seminarsko medkulturnost, obarvano z grško kulinariko in sproščenostjo, ki omogoča pogovor, prijateljevanje in sodelovanje. VESELIMO SE NOVIH PROJEKTOV.

Sofija Baškarad

[nggallery id=3 images=6]

Dostopnost