Izobraževanje odraslih

INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

STROJNIŠTVO, TRGOVINA in EKONOMIJA za izobraževanje na POKLICNI in TEHNIŠKI stopnji:
031/222-302 g. Vrtek Branimir

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJE inštalaterji in preoblikovalci:
041/378-189 in 01/724-06-37 g. Marko Mlakar

PONEDELJEK
23. 10. 2017

STR (začetni), RPTp,d, Vrtek, uč. U02 – Ljubljanska 105 – IZPIT
EKT (začetni), RBLp, Ravnikar, uč. 016
EKT+STR (zaključni), MATp, Ručigaj, uč. 310

TOREK
24. 10. 2017

AS+ISI+TRG, SLOp, Marin Hribar, uč. 016

SREDA
25. 10. 2017

AS+ISI, EKd, Ogrinc, uč. 034
TRG, TEGd, Jenko, uč. 016
EKT+STR (začetni), SOCp, Jelić, uč. 015
STR (zaključni), OGp, Pezdirc, uč. 034 – IZPIT ob 16.00
EKT+STR (zaključni), MATp, Ručigaj, uč. 310

ČETRTEK
26. 10. 2017

AS+ISI+TRG, DRUp,d, Lavrač Dostal, uč. 015 – IZPIT ob 16.00
AS+ISI+TRG, ANGt, Marić, uč. 015
EKT+STR (začetni), SLOp, Fujan, uč. 106
STR (zaključni), ENSp, Čalić, uč. 034
EKT (zaključni), PRSd, Fujs, uč. 013

PETEK
27. 10. 2017


Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

Dodatni izpitni roki >>

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 17_18 STR zacetni
ST-zaključni

EKONOMSKI TEHNIK
ET-začetni
ET-zaključni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

INŠTALATER

AVTOSERVISER

TRGOVEC

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJE

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI