Izpiti občanov (IO)

Št. 60323-ML-IO-1-8-2017

Domžale 30. 8. 2017

Obvestilo o izpitih občanov (IO) v letu 2017/18

Izpit občana (v nadaljevanju IO) lahko opravljajo vsi občani – dijaki, ki niso vpisani v izobraževalni program in nimajo statusa dijaka.  Na vsak izpit ali pregled dnevnika se mora občan prijaviti s prijavnico. Prijavnico za izpit občan odda pri pomočnici ravnatelja N. Jurjevec Juvan. Izpite občani plačajo ob prijavi na izpit. Razpored IO objavi šola na oglasni deski v šoli na Cesti talcev 12 Domžale.

Rok za IO so:

– v septembru bo pričetek IO dne 4. 9. 2017 in zaključek 14. 9. 2017. Prijava na IO je do konca avgusta oziroma najkasneje 3 dni pred pričetkom izpitnega roka
– v oktobru, novembru, decembru 2017 ter januarju, marcu, aprilu in maju 2017 bo začetek IO praviloma 20. v mesecu. Prijava na IO do najkasneje tri dni pred začetkom IO.  Razpored izpitov bo objavljen do praviloma en dan pred IO
– v februarju, juniju, juliju in avgustu se občan prijavi v rokih za mladino in najmanj tri dni pred začetkom rednih izpitnih (popravnih, dopolnilnih, predmetnih) rokov za mladino
– v času šolskih počitnic IO ni mogoče opravljati.

Opravljanje IO:

Dijaki – občani, ki opravljajo IO iz posameznega predmeta–modula, ki je sestavljen iz večjega števila sklopov pri različnih učiteljih ali izpita in pregleda dnevnika, opravijo vse dele isti dan ali po razporedu IO.

Na primer: dijak iz izobraževalnega programa prodajalec/trgovec, ki mora opraviti modul PRB, ki se sestoji iz PRP/PBL izpita in dnevnika pri profesorici XX, to opravi na isti dan, ko je razpisan IO pri profesorici XX, naslednji sklop PRB/PRP dnevnik pa opravi pri profesorici YY na datum, ki je razpisan za profesorico YY.

Posebej opozarjamo, da dijaki – občani ne mešajo PUD ali PUS to je obvezna strnjena praksa pri delodajalcu, katero dokazujejo z dnevnikom in potrdilom delodajalca pri Karmen Koprivec. Tudi na PUD ali PUS se je v roku IO potrebno prijaviti na pregled dnevnika PUD ali PUS na enak način kot na izpit občana.

Marko Mlakar, ravnatelj o.e. PSŠ