USPOSABLJANJE UČITELJEV SŠ DOMŽALE V TUJINI  v okviru akcije KA122

Naslov projekta: »Opolnomočenje učiteljev za poučevanje na daljavo«
Trajanje: 01.09.2021-01.03.2023, 18 mesecev
Koordinator: mag. Primož Škofic

V okviru KA122 projekta, programa Erasmus+, se bo v naslednjih 18 mesecih  izobraževalo 7 profesorjev gimnazije ter srednje poklicne in strokovne šole. Področja, kjer bodo naši učitelji pridobivali nova znanja in izkušnje so uporaba novih metod in orodij pri poučevanju na daljavo. Učitelji  se bodo udeležili strukturiranih tečajev v različnih evropskih državah, glede na možnost potovanja zaradi omejitev, ki so posledica pandemije novega koronavirusa.  Po končanem izobraževanju, bodo s pomočjo delavnic predstavili svoje pridobljeno znanje, predstavili pa bodo tudi prejeto gradivo ter primere dobrih praks.

S projektom Opolnomočenje učiteljev za poučevanje na daljavo želimo dosegati naslednje cilje: 

  • krepiti digitalne kompetence in suvereno uporabljati digitalna orodja,
  • spoznati in uporabljati nove učne pristope, metode in oblike dela za poučevanje na daljavo,
  • pripraviti primere dobrih praks in spodbuditi sodelovanje ter izmenjavo,
  • spodbuditi zavedanje učiteljev o pomembnosti permanentnega izobraževanja za kakovosten pedagoški proces.

Strukturirani tečaj Tablets and Smartphones: Using mobile devices as Educational Tools (KA122)

Tečaj je potekal v Dublinu (Europass Teacher Academy) med 25. in 30. aprilom 2022. Delo je potekalo v majhni skupini, sprva pet slušateljev, kasneje so se nam pridružile še tri kolegice iz Španije. Vsebina strukturiranega tečaja je bila namenjena številnim spletnim aplikacijam s katerimi si učitelj lahko pomaga pri pouku na daljavo, lahko pa tudi pri pouku v učilnici. Najzanimivejše so bile aplikacije, ki omogočajo aktivno sodelovanje dijakov. Osebno mi je bila najbolj všeč aplikacija »NEARPOD«, ki sem jo tudi predstavil kolegicam in kolegom na pedagoški konferenci 22. 8. 2022.

Primož Škofic

Dublin in štirje C-ji (Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools)

»The 4 Cs« je naziv seminarja, ki sem se ga od 4. 4. do 8. 4. 2022 udeležila v Dublinu. Predavatelj Erik Agudelo, Irec venezuelskih korenin, ki sodeluje tudi z najstarejšo dublinsko univerzo Trinity Collage, je predaval o kreativnosti, kritičnem mišljenju, komunikaciji in sodelovanju. Spoznavali smo veščine, ki so nujno potrebne v hitro spreminjajočih se digitalnih časih, kaj je indikator uspeha pri študiju, kaj prvine ustvarjalnosti, komunikacije, konstuktivne povratne informacije ter kako spodbujati dijake pri razvijanju omenjenega tudi s pomočjo aplikacij.

Irska je navdihnila Johnnya Casha, da je napisal pesem 40 shades of green. Sama sem bila na tem kratkem obisku dežele s pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino, kjer se srečaš s ponosnimi ter prijaznimi ljudmi, priča 40 različnim vremenskim dogajanjem.

Barbara Gramc Vodopivec

Strukturirani tečaj Photo & video making in your classroom (KA122)

Med 13. in 18. junijem 2022 sem se v Dublinu udeležila tečaja Photo & video making in your classroom, ki je potekal v organizaciji Europass Teacher Academy. V okviru tečaja smo udeleženci spoznavali in preizkušali različne možnosti pri fotografiranju in urejanju fotografij na pametnih telefonih (npr. Snapseed). Za urejanje videov smo spoznali aplikacijo VN, ki jo namestimo na pametni telefon in omogoča enostavno uporabo. To aplikacijo smo udeleženci uporabili za urejanje kratkega igranega videa, ki smo ga posneli in oblikovali v manjših skupinah. Predstavljene aplikacije ocenjujem kot zelo primerne za šolsko uporabo, saj omogočajo kreativno delo dijakov, kar sem predstavila kolegicam in kolegom na pedagoški konferenci 22. 8. 2022. Udeležba na tečajih v okviru programa Erasmus mi vedno predstavlja tudi priložnost za izmenjavo izkušenj z učitelji iz drugih evropskih držav.

Katarina Zupan

 

Strukturirani tečaj The Fundamental ICT Tools for Education

Tečaj je potekal v Atenah v organizaciji Europass Teacher Academy med 21. in 26. novembrom 2022. Delo je potekalo v skupini 10 učiteljev iz Italije, Španije, Nemčije, Poljske, Latvije in Slovenije. Vsebina izobraževanja je bila namenjena učinkovitemu vključevanju IKT tehnologije v pouk. Spoznali smo aplikacije za urejanje fotografij (Snapseed, Photogrid, Canva), za kreiranje video posnetkov (EdPuzzle) ter za učenje z igrifikacijo (Kahoot, Quizizz). Pogovarjali smo se o drugačnih metodah poučevanja (Blended, Flipped in E-learning), ki nam jih omogoča IKT tehnologija. Raziskovali smo tudi Google Workspace Apps za izobraževalne namene in ustvarili smo tudi svojo spletno stran (Google Sites). Na tečaju smo se dotaknili tudi pogovora o vključevanju socialnih medijev v pouk (Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram) in o prednostih ter slabosti le-tega. Omenjene aplikacije sem predstavila kolegicam in kolegom na pedagoški konferenci 23. 1. 2023.

Udeležba na tečaju mi je omogočila tudi osvežitev konverzacije v angleškem jeziku, izmenjavo izkušenj z učitelji iz drugih evropskih držav in spoznavanje njihovih izobraževalnih sistemov. Med nami so se spletle prijateljske vezi in vsi upamo, da bomo v prihodnosti sodelovali še v kakšnem projektu.

Damjana Jovan

Strukturirani tečaj Hands-on CLIL*: Digital Storytelling through Multiple Intelligences

(*CLIL = Content and Language Integrated Learning)

Od 28. novembra do 2. decembra 2022 sem se udeležila tečaja, na katerem sem se učila, kako digitalno pripovedovati zgodbe z različnimi orodji, ki spodbujajo interaktivnost pri učenju jezikov. Tečaj je potekal v Glyfadi in Atenah v Grčiji, udeležila pa se ga je skupina šestih učiteljev iz Slovenije, Portugalske in Španije.

Zakaj digitalno pripovedovanje zgodb? Ker je tesno povezano z vodenjem, zrcali tradicionalni proces pisanja in hkrati spodbuja kompetentnost uporabe tehnologije, poganjata ga kritično mišljenje in sprejemanje odločitev, je popolno za uporabo sodelovalnega dela ter je kreativno sredstvo ocenjevanja.

Digitalne zgodbe so multimedijski filmi, ki združujejo fotografije, video, zvok, glasbo, besedilo in pogosto pripovedni glas. Preko predavanj in delavnic sem spoznala številna orodja, ki omogočajo njihovo izdelavo (npr. Story Board That, Pixton, Storybook, Lego Story Starter, Story Jumper, Book Creator, Voice Thread, Clarisketch, Photo Story, Edpuzzle). Seznanili smo se tudi z orodji za izdelavo animacij (Puppet Pals, Chatterpix, Powtoon in Plotagon) ter z interaktivnimi videii (Glogster, Buncee, Thinglink, Storyweaver, Global Digital Library, Feed the Monster).

Na pedagoški konferenci 23. januarja 2023 sem za ponazoritev svoje predstavitve prikazala aplikaciji Chatterpix in Plotagon.

Na tečaju je bil poudarek tudi na spoznavanju dežele, njenih značilnosti, življenja nasploh: obiskali smo Atene, njihovo javno šolo (prisostvovali smo pouku angleščine v srednji šoli), javno knjižnico in opero v Kulturnem centru fundacije Stavros Niarchos, odprto tržnico v Glyfadi in Pozejdonov tempelj v Sounionu. Preizkusili smo skoraj ves lokalni transport, se seznanili z grško kulinariko, predvsem pa smo se družili, krepili sporazumevanje v angleščini, izmenjali svoje izkušnje in uživali v pridobivanju novih znanj.

Nataša Jurjevec Juvan

Strukturirani tečaj ΒΥO STE(A)M – Build Your Own STE(A)M*

(*Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics)

Tečaj je potekal v Glyfadi v Grčiji, med 28. novembrom in 2. decembrom 2022. V manjši skupini šestih učiteljev (po dve učiteljici iz Portugalske in Slovenije ter dva učitelja iz Španije) sem se (na)učila, kako uporabiti skoraj vse, kar imam v svoji učilnici, za delo po pristopu STE(A)M in kako v učilnico uvesti ideje STE(A)M o recikliranju in trajnosti. Med drugim sem lahko uporabila igrifikacijo (aplikacije Blooket, Quizziz, Kahoot, Actionboud …) in STEM robotiko, preko aplikacij Google Cardboard VR, Arloopa, Octagon Studio …  pa sem veliko izvedela tudi o VR (navidezni resničnosti), AR (razširjeni resničnosti) in MR (mešani resničnosti).

Imela sem priložnost spremljanja pouka na eni od srednjih šol v Atenah (pouk fizike v grščini), ki mi je pokazal, kako in pod kakšnimi pogoji delajo učitelji v Grčiji. Zaradi sporazumevanja v angleščini sem obogatila svoje znanje tega jezika, naučila pa sem se tudi nekaj grških besed.

Na splošno sem razširila svoje znanje in obzorje, celotno izkušnjo pa ocenjujem kot zelo bogato in navdihujoče. Svoja spoznanja sem delila tudi na pedagoški konferenci 23. januarja 2023.

Alenka Lenarčič

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost