Skoči na glavno vsebino

MEPI

Predstavitev Programa MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

mepi-logo

Gre za izredno učinkovit, uravnotežen program, poln izzivov, za vse mlade, stare od 14 – 25 let, ki ga v svetu pozna že več kot 120 držav. Vanj je vključenih že več kot 6 milijonov mladih in ogromno število prostovoljcev. Program je leta 1956 v Veliki Britaniji vpeljal vojvoda Edinburški, soprog kraljice Elizabete II.
V Sloveniji sežejo začetki v leto 1999. Kot projekt je najprej oral ledino v okviru nevladne mladinske organizacije, nato pa se osamosvojil. Leta 2003 je bilo ustanovljeno Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, ki deluje kot sedež nacionalnega odbora.

Program spodbuja odkrivanje lastnih talentov, notranje motivacije in dopušča veliko možnosti za kreativnost in iniciativnost. Temeljni predpostavki programa sta:
– uravnotežen razvoj osebnosti, ki stremi med duševnim, socialnim in fizičnim
– dostopnost vsem, ne glede na fizične in psihične sposobnosti, rasno, versko, zgodovinsko in politično ozadje ter ne glede na socialno okolje udeležencev.

Mladim ponuja priložnost, da si zastavijo osebne cilje in jih tudi dosežejo. Istočasno spoznavajo sebe in se učijo vrednotiti kvalitete kot so odgovornost, vztrajnost, (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in nenazadnje zmožnost načrtovanja ter organiziranja. Med udeleženci ni tekmovalnosti, vsak tekmuje le sam s seboj. Samomotivacija je osnova za program. Kriterij za pridobitev priznanja je zasnovan na individualnem napredku glede na lastne zmožnosti posameznika. Udeležba v MEPI-ju je popolnoma prostovoljna.

Udeleženci s pomočjo mentorja izberejo svojo lastno dejavnost na vseh štirih področjih (prostovoljno delo, rekreativni šport, veščine in odprave) in si zastavijo cilje.

Vsa štiri področja morajo zaključiti na treh stopnjah – bronasti, srebrni in zlati, ki predstavljajo izziv po osebnem napredovanju, glede na posameznikove lastne zmožnosti.

Pri vsakem sklopu jih spremlja inštruktor, usposobljen za izbrano področje, ki ob zaključku določenega obdobja potrdi posameznikovo napredovanje v t.i. Indeksu dosežkov. Le ta pa se lahko uporablja kot referenca pri iskanju zaposlitve.

Čas, ki je potreben za osvojitev priznanja je odvisen od stopnje v katero je posameznik vključen:
– bronasta stopnja zahteva najmanj šest mesecev aktivne udeležbe (po vsaj eno uro na teden).
– srebrna stopnja zahteva najmanj dvanajst mesecev oz. dodatnih šest mesecev, če je bronasta stopnja že dosežena (po vsaj eno uro na teden). – zlata stopnja zahteva najmanj osemnajst mesecev vključenosti oz. dodatnih dvanajst mesecev, če je srebrna stopnja že dosežena (po vsaj eno uro na teden).

Program je izredno prilagodljiv in se lahko izvaja v šolah, mladinskih organizacijah, klubih, mladinskih svetih, dijaških domovih, centrih za socialno delo, podjetjih z mladim kadrom in v ostalih ustanovah, ki so pripravljene delati z mladimi.

Program v Sloveniji podpirajo MŠŠ – Urad RS za mladino, Britansko veleposlaništvo, farmacevsko podjetje GlaxoSmithKline, Občina Ljubljana – Urad za mladino, Slovenska vojska, Zavarovalnica Maribor in drugi.

Za ohranjanje mednarodnih standardov in načel programa skrbi mednarodni urad s sedežem v Londonu od koder program tudi prihaja. V Sloveniji za to posredno skrbi nacionalni odbor. Njegova naloga je tudi koordinacija in promocija programa, izobraževanje mentorjev in inštruktorjev odprav, nudenje potrebne pomoči izvajalskim institucijam in soorganizacija slovesnih podelitev priznanj, ki so za vse, predvsem pa za udeležence, lep in trajen ter koristen spomin na novo pridobljene izkušnje v času izvajanja programa.

MEPI kot del neformalnega izobraževanja in kot mednarodno priznani program pomembno pripomore k soustvarjanju aktivnih, odgovornih in solidarnih mladih državljanov ter s tem omogoča možnost, da se posameznik lažje uveljavi na trgu delovne sile.

Ana Kocjančič
Nacionalna koordinatorka

 

Dostopnost