Skoči na glavno vsebino

 

O projektu MOBI

Srednja šola Domžale se je kot partner pridružila projektu za uresničevanje ciljev »Strategije lokalnega razvoja LAS za mesto in vas. Vodilni partner projekta je Zavod 404, zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, Izpostava Vir, Stritarjeva ulica 8, 1230 Domžale, ki je v letu 2019 tudi oddal prijavo. Partnerji projekta so še Turistično društvo Rača in podjetje iHELP. Prijava je bila uspešna, zato so partnerji v projektu 1. 9. 2020 pričeli z delom. V prvi fazi projekta, ki traja do 30. 6. 2021 bomo poskrbeli za promocijo projekta na šoli in opravili anketo med zdajšnjimi in bivšimi dijaki naše šole. Povprašali jih bomo, katera tehnična znanja in spretnosti po njihovem mnenju pomenijo konkurenčno prednost na trgu dela in ali so se pripravljeni udeležiti usposabljanj na katerih bi se teh znanj in spretnosti naučili. V nadaljnjih fazah projekta bomo, kot partner, sodelovali z izvedbo konkretnih delavnic/usposabljanj, zato bomo že v času do zaključka prve faze pripravili vse potrebno za izvajanje teh delavnic.

V drugi fazi (šolsko leto 2021/2022) načrtujemo izvedbo tehničnih dni za učence osnovnih šol in izvedbo delavnic o 3D tiskanju in umetni inteligenci za dijake programa splošne gimnazije.

 

MOBI v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali z drugo fazo projekta, v kateri smo sodelovali z izvedbo delavnic/predavanj. Vodilni partner projekta, Zavod 404, je v šolskih prostorih izvedel dva tečaja in sicer oktobra in novembra 2021 tečaj programiranja in januarja in februarja 2022 tečaj 3D modeliranja. Oba tečaja sta bila dobro obiskana tudi s strani naših dijakov in zaposlenih.

Za učence devetih razredov OŠ Domžale in OŠ Mengeš smo med 14. marcem in 1. aprilom 2022 izvedli štiri tehnične dneve. Tehničnih dni se je udeležilo preko 120 učencev, izvajali pa so jih zaposleni in dijaki naše šole. Za dijake 3. letnika programa gimnazija smo v sklopu projekta pripravili delavnici o umetni inteligenci in 3D tisku. Obe delavnici sta bili izvedeni 22. junija 2022.

Dostopnost