NA-MA POTI

(NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih (finančne, digitalne, medijske) pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevali in uporabljali IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike.

Trajanje projekta: 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

     

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost