Skoči na glavno vsebino

Navodila za ravnanje ob odpovedi pouka

Na šoli bomo skušali  izvajati kontinuirano delo preko spletnih učilnic in drugih oblik E-učenja. Dijake pozivamo, da spremljajo svojo elektronsko pošto in sledijo navodilom učiteljev.

Zaradi odpovedi vseh treningov, tekem in kulturnih prireditev pozivamo vse dijake, ki so jim bili dodeljeni različni statusi, da izkoristijo »proste« dneve in skušajo nadoknaditi vse šolske obveznosti. Statusi začasno mirujejo, zato vsa navodila veljajo tudi za te dijake.

Zaradi komunikacije in obveščanja so vsi učitelji dolžni trikrat dnevno preverjati svojo elektronsko pošto.

Dijakom in staršem bomo informacije posredovali preko spletne strani šole, spletnih učilnic in elektronske pošte.

Pregledali in po potrebi spremenili bomo tudi interni šolski koledar (OIV, IND, šolsko športno prvenstvo …).

Učitelji bodo ponovno pregledali napovedane roke ocenjevanja  in jih prilagodili času odpovedi pouka.

Učitelji bodo prilagodili izvedbene dele individualnih učnih načrtov. Poudarek bo na prizadevanju za realizacijo obveznega dela učnega načrta. Zato se bo preverilo, katere vsebine se lahko združujejo in katere vsebine se lahko prenese v višji letnik.

Smiselno se bodo prilagodila pravila ocenjevanja znanja in zaključevanja ocen. Učitelji bodo določili minimalno število ocen za zaključeno oceno. Prav tako se bo preverilo, katera ocenjevanja se lahko zaradi izrednih razmer izpustijo (npr. ustne ocene, seminarske naloge, vaje, stare neopravljene obveznosti …) in katere nove oblike ocenjevanja se lahko vključijo.

Poskrbeli bomo, da bodo potrebne prilagoditve v dobro dijakov.

 

 

Dostopnost