Skoči na glavno vsebino

Obrazci POM

Predprijava k poklicni maturi je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati poklicno maturo. Predprijava še ne velja kot prijava k poklicni maturi. Nanjo se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Prijavo k poklicni maturi izpolnijo dijaki, ki želijo opravljati poklicno maturo. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Prijava je namenjena kandidatom, ki ne opravljajo splošne mature v celoti, ampak želijo opravljati le posamezen predmet splošne mature. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od poklicne mature ali od predmeta poklicne mature. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od posameznega izpita iz predmeta splošne mature. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Vloga je namenjena posameznikom, ki na podlagi odločbe o usmeritvi ali dokumentacije ustreznih institucij oziroma mnenja zdravnikov specialistov želijo prilagoditev načina opravljanja mature pri posameznih predmetih. Vloga je lahko oddana osebno ali po pošti.

Vsi obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

_____

Dostopnost