Skoči na glavno vsebino

OUTJ


Domžale v treh jezikih

Projektni teden (od 20. 6. do 23. 6. 2011) z delovnim naslovom »Domžale v treh jezikih« je na Srednji šoli Domžale potekal v okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov. Izvedli so ga vsi trije tuji učitelji: Filipe Almeida (angleščina), Philip Jakobs (nemščina) in Andrea Valenti (italijanščina), z dijaki drugih letnikov gimnazijskih oddelkov.

 

Cilji projektnega tedna so bili usmerjeni v predstavitev Domžal v treh tujih jezikih: angleščina-nemščina in angleščina-italijanščina, in sicer na različnih področjih:

– prebivalstvo (demografska struktura, odnos do pripadnikov tujih etničnih skupin, odnos prebivalcev do lastnega kraja, do sokrajanov),

– geografski položaj Domžal (naravne pokrajinske značilnosti, posebnosti, spomeniki),

– zgodovina Domžal (razvoj Domžal skozi zgodovino),

– kultura (umetnost in umetniki, glasbeniki, mladinska subkultura),

– šport (športniki in športni klubi v Domžalah);

kot tudi različne aktivne metode dela in učenja: zbiranje in kritično izbiranje informacij iz različnih virov, intervjuvanje, snemanje, fotografiranje, urejanje in obdelava podatkov, posnetkov in fotografskega materiala. Delo je potekalo v skupinah po 5/6 dijakov. Večina dijakov je bila zadovoljna s takim načinom dela.

 

Rezultat tega dela je bila uspešna predstavitev v tujih jezikih, ki so jo dijaki pripravili zadnji dan projekta.

 3j1

3j2

3j3

 

Dostopnost