Skoči na glavno vsebino

Postopek vpisa v neformalna izobraževanja – pripravo na mojstrski izpit

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana (OZS) izvaja mojstrske izpite.

Srednja šola Domžale (izvajalec) na osnovi dogovora z OZS organizira in izvaja izobraževanje na strokovnih pripravljalnih seminarjih, kot pripravo na mojstrski izpit za naziva:

  • mojster preoblikovanja kovin in
  • mojster strojnih inštalacij.

Srednja šola Domžale je edini zavod v Sloveniji, ki izvaja izobraževanja I. praktičnega in II. strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita za naziva mojster preoblikovanja kovin in mojster strojnih inštalacij.

Pogoj za udeležbo na izobraževanjih je, da je mojstrski kandidat pri OZS registriran za mojstrski izpit.

Izobraževanje pri izvajalcu je prostovoljno. Sestavljeno je iz strokovno teoretičnega in praktičnega dela. Praktično delo obsega praktično izobraževanje-pripravo na delovni preizkus in mentorstvo pri pripravi mojstrskega izpitnega dela za mojstrski izpit.

Izobraževanje poteka v enem polletju od septembra do januarja ali od februarja do junija v prostorih Srednje šole Domžale dvakrat tedensko v petek popoldne in v soboto dopoldne po objavljenem urniku. Predmetnik  in urnik  za posamezno izobraževalno obdobje dobijo kandidati pred pričetkom le tega. Prvo uro izobraževanja posamezne enote prejmejo kandidati vso potrebno gradivo.

Šolnina znaša 1.800,00 EUR za celoten letnik in se lahko plača v štirih obrokih po 450,00 EUR. Kandidat šolnino poravna izvajalcu osem dni po izstavitvi položnice. V primeru, če je plačnik pravna oseba, le ta izvede plačilo z virmanskim nakazilom v osmih dneh po izstavitvi računa.

Slušatelj lahko plača šolnino v enkratnem znesku. Pri tem je upravičen do popusta v višini 150,00 EUR. V tem primeru znaša šolnina 1.650,00 EUR.

V kolikor se slušatelj med letom izpiše, je dolžan plačati šolnino za celotni letnik.

Postopek vpisa:

  • kandidat prevzame obrazce za vpis, jih izpolni in pošlje na naslov:

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230 Domžale
mojstri@ssdomzale.si

  • izvajalec pripravi pogodbo o izobraževanju in jo pošlje kandidatu v podpis. Z obojestranskim podpisom pogodbe je kandidat formalno vključen v izobraževanje.

Povezave:
Obrtna zbornica Slovenije
mojstri.ssdomzale@guest.arnes.si

Dostopnost