Projekt Munera 3 – priložnost za brezplačno usposabljanje zaposlenih

Srednja šola Domžale sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in samozaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Srednji šoli Domžale v okviru projekta izvajali naslednje programe usposabljanja in izpopolnjevanja:

  • Program izpopolnjevanja za inštalaterje strojnih inštalacij in preoblikovalce kovin iz gradiv ter tehnične regulative strojnih inštalacij (povezava na vsebino programa),
  • Program izpopolnjevanja za inštalaterje strojnih inštalacij in preoblikovalce kovin iz dimenzioniranja strojnih inštalacij (povezava na vsebino programa),
  • Program izpopolnjevanja za inštalaterje strojnih inštalacij iz tehnologije (v pripravi),
  • Program izpopolnjevanja za inštalaterje strojnih inštalacij in preoblikovalce kovin – praktični izdelek (v pripravi),
  • Program računalniškega opismenjevanja za zaposlene (v pripravi).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.