Skoči na glavno vsebino

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM za mladino: STROJNI TEHNIK (PTI)
NAZIV POKLICA: Strojni tehnik
TRAJANJE: 2 letni poklicno tehnični program

Opis poklica: strojni tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi itd. Strojni tehnik lahko opravlja dela iz področij načrtovanja in vzdrževanja tehnologij, strojev, naprav, energetskih in procesnih tehnologij in objektov, prodaje, skratka na vseh področjih povezanih s strojno, energetsko ali procesno opremo, ki je neločljiv del današnje družbe. Strojni tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

Praksa je v šoli in 14 dni pri delodajalcu le v prvem letniku. Za prakso poskrbi šola ali dijak v dogovoru z šolo pri znanem delodajalcu. Uporablja se kolektivna pogodba.

Vpis v ta program je možen po opravljenem poklicnem 3. letnem izobraževanju, strojniških in elektro smeri kot so: avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, itd..

Program se zaključi s poklicno maturo, ki se sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Dostopnost