Skoči na glavno vsebino

Svetovni dan filozofije 2021 – FILOZOFIJA V ANTROPOCENU – ETIKA IN OKOLJSKA PISMENOST

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom v Sloveniji obeležujemo UNESCO-v svetovni dan filozofije od leta 2005.

»Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete UNESCA v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. UNESCO poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh UNESCOVIH programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. UNESCOVA podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.« (Kaj je dan filozofije. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/domov/kaj-je-dan-filozofije, 9. 9. 2020)


Letošnji dan filozofije, katerega tema je FILOZOFIJA V ANTROPOCENU – ETIKA IN OKOLJSKA PISMENOST, obeležujemo v četrtek, 18. novembra 2021.

Na Gimnaziji SŠ Domžale bomo tudi letos obeležili svetovni dan filozofije, in sicer bodo dijaki 4. letnika gimnazije izdelali infografike, ki bodo izražale njihove lastne razmisleke na temo etike in okoljske pismenosti. Nastale infografike bomo objavili na šolskem Instagram profilu in na ta način z »ljubeznijo do modrosti« vstopili v zavest dijakov in zaposlenih naše šole ter jih – pa tudi širšo javnost – opozorili na odgovorno ravnanje človeka kot posameznika in družbe kot celote do okolja. V ozadju naše dejavnosti je cilj slediti priporočilu oziroma vabilu UNESCA ter širiti zavest o prisotnosti in pomembnosti filozofije v naši družbi. Hkrati pa želimo spodbuditi refleksijo o ravnanju človeka v odnosu do naravnega pa tudi družbenega okolja.

Pri razmisleku na temo etike in okoljske pismenosti so dijakom lahko v pomoč spodaj dostopni viri.

PRIPOROČENI VIRI IN LITERATURA:


NAVODILA ZA IZDELAVO INFOGRAFIK:

Infografika je način predstavitve informacij in znanj z grafičnimi elementi na zanimiv, enostaven in razumljiv način. Omogoča nam, da kompleksno znanje predstavimo vizualno, kar olajša razumevanje vsebine. Učinkovita infografika je zasnovana v več razdelkih oziroma sekcijah, podprta z empiričnimi podatki ali drugimi raziskovalnimi spoznanji. V infografiko vključimo le najpomembnejše informacije izbranega področja. Vsaka dobra infografika pripoveduje zgodbo, zato je pomembno, na kakšen način pripravimo besedilo in katere ključne besede izpostavimo. Vsako besedilo, ki ga vključimo v infografiko, mora biti razumljivo in jedrnato. Skladati se mora z vizualnimi elementi, ki spremljajo besedilo. Povprečna infografika vsebuje 200 do 400 besed, zaradi česar je smiselno, da besed ne porabljamo za informacije, ki jih lahko prikažemo z vizualnimi elementi. V pomoč pri izdelavi infografik vam je lahko publikacija Centra za podporo poučevanju Univerze v Mariboru iz leta 2019 z naslovom VIZUALIZACIJA ŠTUDIJSKIH GRADIV Strokovna podlaga.

Format Instagram infografike je 1080 x 1080 slikovnih pik (razmerje 1:1). Infografike izdelate s spletnim orodjem Canva. Primere infografik za objavo na Instagramu si lahko pogledate na Instagram profilu Društva študentov psihologije.

Na infografikah naj bo nadnaslov: 18. XI. – SVETOVNI DAN FILOZOFIJE

Osrednji del infografik predstavlja predstavitev pomembnih informacij in vključuje vizualne elemente (slike, ikone, grafe). Na infografikah obvezno navedite vire in avtorja/ico infografik. Viden naj bo tudi logotip šole. Infografike oziroma vsebino infografik boste v dogovoru z učiteljem predstavili v razredu pri rednem pouku. Predstavitev traja 5 minut.

logo-domžale

Dostopnost