Skoči na glavno vsebino

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM za mladino: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
NAZIV POKLICA: Tehnik računalništva
DODATNA ZNANJA iz področja računalniškega oblikovanja, izdelava spletnih strani, programiranja, CNC in robotike, skratka informatika.
TRAJANJE: 4-letno srednje strokovno izobraževanje

tehrac

Opis poklica: računalniški tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah. Računalniški tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na fakulteti, visokih ali višjih šolah. Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno s multimedijsko tehniko, vzdrževati informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme.

Praksa je v šoli vključena v urnik strokovnih predmetov. Praksa se izvaja strnjeno pri delodajalcu v 2. in 3. letniku dva tedna. Za kolektivno pogodbo z delodajalcem poskrbi šola ali dijak. Če dijak želi opravljati prakso pri znanem delodajalcu, dobi obrazec pogodbe v šoli pri organizatorju prakse.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki se sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz računalništvo,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Dostopnost