Skoči na glavno vsebino

Evropske statistične igre so mednarodno ekipno tekmovanje, ki med srednješolci spodbuja zanimanje za statistiko in uporabo uradnih statističnih podatkov. Dijaki se na tekmovanju ob podpori mentorjev preizkusijo v različnih veščinah statistične pismenosti, kot so reševanje različnih statističnih problemov in nalog, iskanje podatkov ter priprava statistične analize. Ob tem spoznajo številne zanimive podatke o Sloveniji in evropskih državah, uporabijo pa tudi različna programska orodja za obdelavo in vizualizacijo podatkov.

Dijaki in mentorji smo se udeležili tudi več izobraževanj na temo statistične pismenosti, ki so potekala na daljavo preko platforme zoom.

Tekmovanje se izvaja dvostopenjsko, najprej na nacionalni, nato pa še na evropski ravni.
Nacionalni del se začne na šolski ravni. Udeležijo se ga lahko vse prijavljene ekipe, pomerijo pa se v reševanju spletnih testov. Ekipe, ki dosežejo prag točk za napredovanje, se uvrstijo na državno raven, na kateri morajo pripraviti raziskovalno nalogo. Štiri najboljše ekipe, ki jih določi strokovna žirija, se uvrstijo v evropski del tekmovanja, t. i. finale, v katerem se pomerijo najboljše ekipe iz vseh sodelujočih držav. Njihova naloga je priprava videa.
Dodatno sta v posebni kategoriji na državni ravni z javnim glasovanjem izbrani in nagrajeni dve ekipi, ki po mnenju večine glasovalcev pripravita najboljši raziskovalni nalogi.

Letos so se šolskega tekmovanja udeležili tudi trije dijaki naše gimnazije iz oddelka 3F: Domen Klopčič, Jaša Rebula in Pavel Trojer. Šolska raven tekmovanja je potekala od 1. do 15. 12. 2022, ko so dijaki reševali spletne teste, s katerimi so se preverjale naslednje vsebine:
a. Osnovno znanje iz statistike:
– razumevanje osnovnih statističnih konceptov, razlaga grafikonov ipd. Pri
nekaterih nalogah je za pravilen rezultat potreben izračun. Zahtevnost vprašanj
iz tega sklopa je prilagojena ravni znanja dijakov v posamezni kategoriji.
b. Poznavanje in uporaba uradnih statističnih virov:
– poznavanje statističnih vsebin in pravilna uporaba statističnih podatkov. Pomoč
pri iskanju odgovorov so spletne strani ter vsebine SURS in drugih uradnih
statističnih organizacij.
c. Razumevanje vsebine publikacije s statističnimi podatki:
– razumevanje vsebine ene od Eurostatovih publikacij (na primer »Življenje žensk
in moških v Evropi, statistični portret«, ki je v slovenskem jeziku na voljo na spletni
strani: https://www.stat.si/womenmen/index.html?lang=sl ali »Demografija v
Evropi«: https://www.stat.si/Demography/index.html?lang=si).

Dijaki so se dobro odrezali, vendar so le za malo zgrešili uvrstitev na državno tekmovanje. Naslednje leto bomo poskusili ponovno. Upamo pa, da bomo navdušili še kakšno ekipo dijakov, ki se nam bo na tekmovanju pridružila.

mentorica Damjana Jovan

Dostopnost