Skoči na glavno vsebino

31. avgusta 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95/23), ki z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim pri odpravi posledic naravnih nesreč v 36. in 52. členu določa interventne ukrepe tudi pri plačilu šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih.

Zakon v 36. členu določa, da imajo dijaki ne glede na 14. člen ZŠolPre-1 in 25. člen ZUPJS, pravico do subvencije malice  v višini cene malice, ne glede na višino že dodeljene subvencije.

Šola bo upoštevala odločbo o izredni denarni socialni pomoči na podlagi Zakona o interventnih ukrepih, ki jo bodo izdajali Centri za socialno delo.

Za uveljavitev subvencije za malico v višini cene malice, morajo starši na šolo predložiti kopijo odločbe centra za socialno delo iz katere je razvidno, da gre za odločbo o izredni denarni socialni pomoči..

V izreku odločbe mora biti zapisano, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023.

Obdobje upravičenosti subvencije, skladno z zakonom, bo veljala za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, tudi če bo odločba izdana kasneje.

Dostopnost