Skoči na glavno vsebino
ekosola1
ekosola1
Exchange-Icon

Projekt DDK
Informacije >>

IZMENJAVA NA NIZOZEMSKEM

Od 1. do 7. oktobra so se dijaki 1. E in 1. F udeležili enotedenske mednarodne izmenjave s srednjo šolo v Oisterwijku na Nizozemskem.

Več >>

Šolski sklad Poklicne in strokovne šole – obvestilo

Šolski sklad Poklicne in strokovne šole na Srednji šoli Domžale je namenjen sofinanciranju ekskurzij in obšolskih kulturnih dejavnosti, krožkov in tekmovanj dijakom  s slabšim socialnim stanjem. Zaradi katastrofalnih poplav tudi v letošnjem šolskem letu staršem dijakov ne bomo pošiljali položnic, s katerimi bi zbirali sredstva za šolski sklad. Vsekakor pa lahko donirate oziroma prostovoljno prispevate v ta namen, in sicer na TRR SI56 0110 06030697 322, sklic SI00 760008-9.

Interventni ukrepi pri plačilu malice

31. avgusta 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95/23), ki z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim pri odpravi posledic naravnih nesreč v 36. in 52. členu določa interventne ukrepe tudi pri plačilu šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih.

Zakon v 36. členu določa, da imajo dijaki ne glede na 14. člen ZŠolPre-1 in 25. člen ZUPJS, pravico do subvencije malice  v višini cene malice, ne glede na višino že dodeljene subvencije.

Šola bo upoštevala odločbo o izredni denarni socialni pomoči na podlagi Zakona o interventnih ukrepih, ki jo bodo izdajali Centri za socialno delo.

Za uveljavitev subvencije za malico v višini cene malice, morajo starši na šolo predložiti kopijo odločbe centra za socialno delo iz katere je razvidno, da gre za odločbo o izredni denarni socialni pomoči..

V izreku odločbe mora biti zapisano, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023.

Obdobje upravičenosti subvencije, skladno z zakonom, bo veljala za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, tudi če bo odločba izdana kasneje.

Prijava na izpite
preko eAsistenta

Prijava na izpite
za občane

Prijava na izpite za
izobraževanje odraslih

Vprašanja, sporočila

7 + 14 =

(Skupno 469.934 obiskov, današnjih obiskov 52)
Dostopnost