Skoči na glavno vsebino

V letošnjem šolskem letu so dijaki prvih letnikov v projektu Rastem s knjigo prebirali ljubezenske pesmi, saj je vsak od njih prejel knjigo Vinka Möderndorferja Romeo in Julija iz sosednje ulice, pospremljeno s predstavitvenim filmom. Dijaki vseh programov so v februarju in marcu obiskali splošno knjižnico v Domžalah, s katero sta jih seznanila knjižničarja, ki sta jim naložila tudi konkretne naloge, da bi se mladi bolje znašli v knjižnici.

(foto Nataša Jurjevec Juvan)

Druga linija projekta se je iz prvih letnikov razširila na celo šolo: 14. maja smo v Knjižnici Domžale pripravili recital ljubezenskih pesmi iz zbirke Romeo in Julija iz sosednje ulice. V njem so sodelovali dijaki treh prvih letnikov ter tudi iz višjih letnikov, ki so v petih sklopih predstavili sodobna Romea in Julijo, vmes pa so vzdušje ljubezni stopnjevali še mešani šolski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Jane Lamberšek Starbek in inštrumentalista Žan Seničar s kitaro in Daniel Lenarčič z baskitaro. Bil je res lep večer.

Na recital je bil povabljen tudi avtor pesmi Vinko Möderndorfer, ki pa je imel ravno takrat v Novem mestu premiero komorne opere Kit na plaži in se je zato opravičil, nastopajočim pa namenil nekaj prijaznih in vzpodbudnih besed.  

Obe prireditvi sta bili tudi medijsko podprti in ju najdete na spodnjih povezavah:

https://domzalec.si/kultura/prireditve-kultura/pomladni-pozdrav-srednje-sole-domzale-v-mgc-bistrica/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1LVBxepQLo46oHalZ-iOCA0ZApOCEAs8DJjxDx0E7Xs3020uhtac8MKmc_aem_znfw_WJppTL_r1OObDXjww

 

https://domzalec.si/kultura/prireditve-kultura/poezija-in-pesem-srednjesolcev-v-knjiznici-domzale/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2J5QQZoQ5wlcbcCrhnmWW4C5JLOJ8Wn_Dqauycp5tnyBqp1VdliWcPVaI_aem_Zo71m9wNy6Nzi-bRSNkbvw

Ob koncu pouka so bili dijaki povabljeni še k reševanju ankete na temo letošnjega projekta Rastem s knjigo, ki smo ga tako tudi uspešno zaključili.

Nataša Jurjevec Juvan, šolska koordinatorica projekta

V ponedeljek, 27. 3. 2023, so se dijaki naših prvih letnikov srečali s pisateljico Matejo Gomboc, avtorico knjige Balada o drevesu, ki je bila letos izbrana v projektu Rastem s knjigo in so jo dijaki prejeli v začetku šolskega leta.

Dijaki obeh gimnazijskih oddelkov so odšli v Knjižnico Domžale, kjer so se s pisateljico srečali v okviru festivala Bralnice pod slamnikom. Enourni pogovor je vodila knjižničarka Tadeja Rode Teran, s svojimi vprašanji pa so sodelovali tudi naši dijaki.

Dijaki Poklicne in strokovne šole so pisateljico na evropski dan avtorjev, ki ga letos obeležujemo prvič in v katerem je bila s strani Evropske unije izbrana v Sloveniji prav ona,  gostili v naši plesni dvorani. Presenetili so jo že s sceno – s posebej za ta obisk oblikovanim drevesom -, ki jo je z nekaj dijaki iz 1. r oblikoval profesor Miran Kreš. Sledilo je naslednje presenečenje, ko sta povezovalca, Zoja Prašnikar iz 1. r in Ajdin Dulić  iz 1. b, na svoje mesto prispela kakor glavna junaka v knjigi: Ajdin kot Majk z BMX-om, Zoja pa kot Ada z violino. Sledil je enourni prijeten klepet z avtorico, ki sta ga s predhodno pomočjo obeh mentoric, profesoric Teje Koren in Tine Petkovnik, prikupno usmerjala oba voditelja s sodelovanjem dijakov, ki so dobili odgovore na svoja vprašanja iz prve roke. Srečanje se je končalo s skupinsko fotografijo in lepimi občutki vseh udeleženih.

V aprilu so naši dijaki obiskali še splošno domžalsko knjižnico, z izpolnjevanjem ankete pa nato zaključili letošnji projekt Rastem s knjigo.

Fotografije: Damjana Jovan, Nataša Jurjevec Juvan, Teja Koren, Tina Petkovnik

Nataša Jurjevec Juvan, šolska koordinatorica projekta

Rastem s knjigo na Srednji šoli Domžale v šolskem letu 2021/22

Dijaki prvih letnikov Srednje šole Domžale vseh programov (gimnazije, tehnika računalništva, avtoserviserja, inštalaterja strojnih inštalacij in trgovca) so tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Tokrat je bila izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne, ki govori o aktualnih problemih mladih: o zasvojenosti s telefoni in o motnjah hranjenja. Dijaki so knjige prejeli že ob začetku šolskega leta.

V projektu smo sodelovali s Knjižnico Domžale, ki so jo dijaki vseh sedmih oddelkov obiskali v času od 28. marca do 25. aprila 2022 (Slika 1, Slika 2). Štirje oddelki so knjigo prebrali za domače branje; bodoči tehniki računalništva so svoje znanje o njej pokazali v testu, strojniki pa so s pomočjo svoje profesorice izdelali kar film na to temo. Hkrati so posamezne junake v knjigi označili s predmeti, ki jih najbolj zaznamujejo. Fotografije teh slikovnih oznak so postale podlaga za sceno ob obisku pisateljice na naši šoli (glej PPT). Nataša Konc Lorenzutti nas je obiskala 9. maja 2022. Pogovor z njo je bil zasnovan kot intervju, ki sta ga vodila Sara Čop in Nejc Golob iz 1. f (Slika 3 in Slika 4).

Povezava do spletne ankete JAK je bila poslana vsem dijakom. Projekt, popestren z obiskom avtorice, je lepo uspel.

 Nataša Jurjevec Juvan,
šolska koordinatorica projekta

Slikovna oznaka junakov oz. Bralna izkušnja dijakov
(avtorica Tina Petkovnik)

Rastem s knjigo na Srednji šoli Domžale v šolskem letu 2020/21

Na Srednji šoli Domžale smo tudi v letošnjem – epidemičnem – šolskem letu sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga vsako leto organizira Javna agencija za knjigo z namenom širjenja bralne kulture med mladimi. Izbrano knjigo Preživetje Igorja Karlovška smo zaradi izrednih razmer poslali vsem našim dijakom prvih letnikov na dom kar po pošti.

Naslov knjige precej sovpada z aktualnimi razmerami, zaradi katerih dijaki niso mogli tako kot vsako leto obiskati splošne knjižnice v Domžalah, ampak so se z delovanjem knjižnice seznanili kar v šoli. Predstavitve so potekale tako, da smo dijake enega razreda razdelili v dve skupini. Ena skupina si je pod vodstvom knjižničarke ogledala šolsko knjižnico, drugi pa je učitelj v razredu predvajal predstavitveni videoposnetek o Knjižnici Domžale ter kratek film o knjigi Preživetje, nato pa sta se skupini zamenjali. Knjižničarka je dijakom predstavila orientacijo po knjižnici, jih seznanila z UDK-razporeditvijo, uporabo kataloga šolske knjižnice, razliko med lokalno in vzajemno bazo, izvajali so praktične vaje v knjižnici (iskanje gradiva po Cobbis+ z uporabo mobilnih telefonov in fizično na polici), spoznali izposojo (fizično, e-knjige, avdio) in različne vrste knjižnic.

Glede na okoliščine je bila letos knjiga še posebej dobrodošla zlasti na PSŠ, saj dijakom ni bilo treba ali niso mogli v splošne knjižnice. Tako so štirje razredi na Poklicni in strokovni šoli knjigo brali za domače branje. Dva poklicna razreda sta na temo Preživetja izdelala slikovno knjigo, dva iz srednjega strokovnega izobraževanja pa sta svoje razumevanje in vrednotenje prebranega pokazala v testu in nato še z iskanjem ustreznih kolokacij ob spoznavanju odzivnih jezikovnih virov (Kolokacije 1.0, Sopomenke 1.0, Gigafida 2. 0, Sloleks 2.0).

Povezava do spletne ankete JAK in šolske ankete je bila poslana vsem dijakom, ki  so letošnjo izbiro knjige sprejeli z navdušenjem, saj je bolj »fantovska«. Prikazuje namreč dejansko preživetje najstnika v gozdu brez civilizacijskih pripomočkov, ampak le z lastno iznajdljivostjo in zmožnostjo živeti z naravo, ob tem pa ne manjkajo niti kriminalni elementi (ugrabitev, beg, orožje …). Marsikateri dijak je pripomnil, da je to prva knjiga, ki jo je zares prebral za domače branje, tako da res lahko pohvalimo letošnje knjižno darilo.

Kljub epidemičnemu letu je projekt lepo uspel.

Nataša Jurjevec Juvan,
šolska koordinatorica projekta


Rastem s knjigo na Srednji šoli Domžale v šolskem letu 2017/18

Javna agencija za knjigo vsako leto organizira projekt »Rastem s knjigo«, katerega namen je priljubiti, približati branje mladim. V tem šolskem letu je bila v branje izbrana knjiga z naslovom Planet, ki ne raste. Vsebina knjige opozarja na spremembe v okolju, ki jih povzročamo ljudje s svojim načinom življenja in na  razsežnosti problema škodovanja  planetu na katerem živimo.  Nazorno in razumljivo razlaga o vplivu sprememb, ki se dogajajo, na kvaliteto našega bivanja in obstoja.

Knjige smo v začetku šolskega leta razdelili dijakom prvih letnikov vseh programov, ki jih izobražujemo in jih povabili v branje. V mesecu februarju, so o vsebini knjige razpravljali na različne načine. Nekateri  na razrednih urah, drugi s profesorico biologije, tretji v obliki timskega dela pri predmetu naravoslovje.

V februarju in  marcu, smo se za razgovore o knjigi dogovorili tudi v Knjižnici Domžale. Dijaki so na razgovorih lepo sodelovali.

Posebej pomembno se nam zdi, da so dijaki prevzeli še višje zavedanje v zvezi z načinom življenja, ki lahko v nadaljevanju  zaustavi uničevanje našega planeta. Vsakdo lahko s svojim ravnanjem doprinese k varovanju okolja, če se vede odgovorno. Knjiga nam je pomagala, da se bolje zavedamo konkretnih ravnanj, s katerimi  lahko vsak od nas pomembno prispeva k izboljšanju stanja in pripomore, da bo naš planet-naše edino življenjsko okolje- še vedno nudil pogoje za kvalitetno življenje. Nam in generacijam za nami.

Timsko delo v 1. H

Izdelovanje plakata-planeta

“Planet Zemlja”

Obisk Knjižnice Domžale

Koordinatorka projekta:
Mihaela Krapež

 

Dostopnost