Skoči na glavno vsebino

LIKOVNO USTVARJANJE NA SREDNJI ŠOLI DOMŽALE: SLIKE, RISBE IN FOTOGRAFIJE

Razstava bo odprta do 11.5.2022.

Vabljeni!

Miran Kreš

Z likovnim ustvarjanjem na Srednji šoli Domžale se srečujejo dijaki prvega letnika v okviru pouka likovne umetnosti v gimnazijskem programu ter v okviru pouka umetnosti v programih tehnik računalništva, trgovec, avtoserviser in inštalater strojnih inštalacij.  V drugem letniku programa tehnik računalništva pa dijaki svoje znanje o likovnih elementih dopolnijo in nadgradijo pri predmetu računalniško oblikovanje.

Predstavljamo se z risbami, slikami in fotografijami. Z risbami so dijaki usvajali risarske tehnike, razvijali svoj lastni ustvarjalni kredo, krepili razumevanje osnovnih likovnih elementov ter spoznavali pomen vizualne umetnosti. Nastale so risbe, ki temeljijo na vizualnem razumevanju zunanjega sveta in se posredno navezujejo na bodoče poklicno področje dijakov. S slikanjem so dijaki razvijali najrazličnejše likovne tehnike, fotografije pa so nastale v okviru fotografskega projekta pri predmetu računalniško oblikovanje; dijaki so z njimi poskušali predstaviti različne tehnike poudarjanja motiva – postavitev po pravilu tretjin, usmerjen pogled, selektivno ostrino, linije, ki konvergirajo, uokvirjen motiv, relativno velikost, gibanje motiva in gibanje kamere.

Na razstavi z likovnimi deli sodelujejo: Mark Šincek, Fedor Zimin, Hamza Salešević, Adrian Mujić, Filip Samardžija Getov, Jakob Tomas Bolta, David Depoli, Almin Tatarević, Erna Peštalič, Barbara Baš, Živa Marol, Lea Hauptman in Liza Peče.

Dostopnost