Skoči na glavno vsebino

Ocena filmov

Na šolski razpis za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 11 za šolsko leto 2023/2024 so prispeli 4 (štirje) filmi:

  1. Film avtorjev: Denisa Alijagiča, Maja Kokalja in Gabra Šilca z naslovom Izdaja, na osnovi  knjižne predloge Edvarda Kocbeka, Črna orhideja.
  2. Film avtorjev: Luka Bodlaja, Bora Gorjana, Amarja Krasnichija, Davida Ličena in Ajdina Pjazetovića z naslovom Vedro spominov, na osnovi knjižne predloge Marcela Prousta, Combray, 1. Poglavje.
  3. Film avtorjev Aleksandra Filipovića, Marka Šinceka, Lovra Volaja in Zala Zadnikarja z naslovom Padli borec, na osnovi knjižne predloge Slavka Gruma, Dogodek v mestu Gogi in
  4. Film avtorjev Ožbeja Bastiča, Aljaža Lebeničnika, Miha Klemena in Jaka Žagarja z naslovom Solidarnost na osnovi knjižne predloge Prežihovega Voranca, Samorastniki.

Komisija v sestavi Volodja Šiškovič, učitelj-član, Mark Hafner, dijak 3.T razreda-član in Gregor Cedilnik, učitelj-predsednik je po ogledu vseh filmov ocenila, da vsi filmi zadostijo kriterijem iz 7. 8. Točke Razpisa in so vsi nagrajeni z bronastim priznanjem.

Na regijsko tekmovanje pa se uvrstijo filmi:

  • Vedro spominov,
  • Padli borec in
  • Solidarnost

Vsem filmom, uvrščenim na regijsko tekmovanje želimo čim boljši rezultat.

Dostopnost